Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh Trung tâm Quản lý chất lượng

Giới thiệu

Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Trường Đại học Công Thương TP. HCM (HUIT)

Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Trường Đại học Công Thương TP. HCM (HUIT)

Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Trường Đại học Công Thương TP. HCM (HUIT)

Kỷ yếu Hội thảo "Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong cơ chế tự chủ"

Kỷ yếu Hội thảo "Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong cơ chế tự chủ"

Hội thảo "Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong cơ chế tự chủ" được tổ chức ngày 05/09/2022 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

Infographics: 20 sự kiện nổi bật của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM năm 2021

Infographics: 20 sự kiện nổi bật của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM năm 2021

Năm 2021 chuẩn bị kết thúc, một năm với sự ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19, nhưng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) đã nỗ lực rất lớn để đạt được nhiều kết quả trong mọi hoạt động. Tổng kết 20 sự kiện, kết quả nổi bật nhất năm...

1 2 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...